12 november 2016: Contactdag en ALV

De contactdag van 2016 heeft als thema ‘van jong naar oud’. We willen u op deze dag in contact brengen met onderzoekers en artsen die zich inzetten voor een betere zorg aan mensen met het fragiele X syndroom, zowel voor jong als oud. Aanmelden kan via een mail aan info@fragielex.nl.

Voorafgaand aan de contactdag houden we een Algemene Ledenvergadering van de Fragiele X Vereniging Nederland. De stukken voor deze vergadering vindt u op deze website bij de downloads.