Sociaal netwerk

Persoonlijk netwerken blijken een prima middel om kleine en grote wensen te vervullen en knelpunten aan te pakken. Vaak blijkt dat er in de kring van familie, vrienden, bekenden en kennissen veel meer mogelijk is dan gedacht. Via sommige ouderverenigingen of via de MEE worden cursussen gegeven om stapsgewijs te […]

Lees meer


Woonvormen

Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn er verschillende woonvormen. Hieronder leest u over de belangrijkste mogelijkheden en vindt u verwijzingen naar verdere informatie. Het belangrijkste onderscheid dat gemaakt kan worden is dat tussen ‘beschermd’ en ‘begeleid’ wonen. Beschermd wonen Sommige mensen hebben veel zorg en begeleiding nodig en moeten […]

Lees meer


Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap zijn drie maatregelen voor mensen die niet (helemaal) voor zichzelf kunnen zorgen. De maatregelen zijn vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Totdat iemand achttien jaar is, zorgen ouders of voogd voor de […]

Lees meer


Fragiele X Expertisecentrum en Polikliniek vanaf 18 jaar

Mensen met het fragiele X syndroom (met een volledige mutatie, dus geen premutatie) kunnen in Nederland terecht op twee locaties poli’s voor zorgverlening door specialisten op het gebied van het fragiele X syndroom: Fragiele X kinderpoli in Rotterdam Fragiele X volwassenenpoli in Hoofddorp Voor mensen met een premutatie bestaan helaas nog […]

Lees meer


Translate »