Persoonlijk netwerken blijken een prima middel om kleine en grote wensen te vervullen en knelpunten aan te pakken. Vaak blijkt dat er in de kring van familie, vrienden, bekenden en kennissen veel meer mogelijk is dan gedacht. Via sommige ouderverenigingen of via de MEE worden cursussen gegeven om stapsgewijs te werken aan een persoonlijk netwerk. Het gaat er daarbij om het netwerk van kwetsbare burgers te versterken, waardoor ze beter kunnen participeren in de samenleving.

Ervaringen

Een voorbeeld van een manier om het persoonlijke  netwerk te versterken is de methode ‘Natuurlijk, een netwerk!’. Deze methode bestaat uit een 10-stappenplan, die samen met een netwerkcoach wordt doorlopen. Hierbij worden eerst de wensen en het huidige sociale netwerk in kaart gebracht. Daarna wordt samen gewerkt aan mogelijkheden om het netwerk uit te breiden. Met hulp van een  werkmap kunnen ouders in tien stappen verbeteringen aanbrengen in het netwerk van hun zoon of dochter. Onder het motto ‘iedereen kan een goed sociaal netwerk gebruiken’ schakelen zij denk- en daadkracht in rondom hun kind of rond henzelf. Op die manier raken meer mensen actief betrokken bij hun kind en bij hen.

Uit de praktijkervaringen blijkt dat deelnemers door de methode te gebruiken het gevoel hebben meer regie te hebben en dat zij geactiveerd worden om hun netwerk te ontdekken en te mobiliseren. De vrijwillige netwerkcoaches zijn over het algemeen positief over de methode, maar wijzen wel op het belang van voldoende ondersteuning en begeleiding.

Meer informatie

Zie voor meer informatie bijvoorbeeld de website van Sien.