Vijf keer meer mensen met een verstandelijke beperking overleden aan COVID dan verwacht

In 2020 en 2021 overleden tenminste 785 mensen met een verstandelijke beperking aan COVID terwijl er op basis van de omvang en leeftijdsopbouw van deze groep als gevolg van COVID maximaal 180 sterfgevallen werden verwacht. Ook enkele andere doodsoorzaken zijn tijdens de pandemie sterker toegenomen onder mensen met een verstandelijke beperking dan in de rest van de bevolking. Dit blijkt uit onderzoek met landelijke data door onderzoekers van Eerstelijnsgeneeskunde van het RadboudUMC en de Acadmenische werkplaats Sterker op eigen benen.

Lees meer op Infographic covid-sterfte Lancet v2

Bron: The Lancelt Public Health