10-10 (oftewel X-X in Romeinse cijfers)  is de Internationale Fragiele X dag, een dag om het fragiele X syndroom onder de aandacht te brengen en zo meer bekendheid te genereren.  Elk jaar proberen we als bestuur hier met behulp van de leden invulling aan te geven. Er zijn ooit ansichtkaarten vanuit de vereniging naar jullie verstuurd. Twee jaar terug is er een dvd in de bus gevallen en afgelopen jaar zijn er sponsorgelden voor de vereniging opgehaald.

Dit jaar hebben we gebruik kunnen maken van een initiatief gestart door leden binnen een werkgroep in de vereniging. Een kleine groep bestaande uit Reinier de Pree, Rolien de Vries en Brigitte Hermans hebben bijgevoegde kaartjes gemaakt. Dit is waar we als bestuur naar op zoek zijn. Leden die het leuk vinden om ideeën uit te werken om zo de binding met de vereniging en zijn leden onderling te vergroten. Wat is er mooier dan het geheel met zijn allen te kunnen dragen?

We willen samen met jullie de kennis rondom fragiele X vergroten en gaan dit met zijn allen bewerkstelligen door de kaartjes te verspreiden. En daarvoor hebben we je hulp nodig. Door – heel simpel en laagdrempelig  – in je eigen omgeving (lees: familie, vrienden, docenten, begeleiders etc.) aan de slag te gaan en hen een kaartje te geven en het er met hen over te hebben.

Er zijn nog voldoende kaartjes over om nog meer te verspreiden.

Ze zijn op te vragen door een mail te sturen naar info@fragielex.nl